fbpx

Előadó: Szatmári L. Miklós

Szatmári L. Miklós

Bemutatkozás

Végzettségét tekintve történelemtanár, valamint biztonság és védelempolitikai szakértő. A tanulmányainak fókusza a békekutatás volt, különös tekintettel a vallási és etnikai konfliktusok kialakulására. Ehhez kapcsolódóan tanulmányainak fő vizsgálati iránya felölelte a pszichológia, filozófia, vallás, a misztika, s végül és kvantumfizika tudásanyagát, melynek közös határterülete a Tudat és tudatosság kérdése. . A világ legkülönbözőbb helyein tanult és dolgozott, mint például Wales, Egyiptom, Andalúzia, vagy Törökország, és mindig szem előtt tartotta a legfontosabb feladatát, a látható világon túli Valóság megismerését. Kutatásaiban és szellemi fejlődésében óriási élmény volt, amikor olyan tanításokkal találkozott, amelyek a misztikus tanítók közvetlen megtapasztalásait mutatták be az Univerzumról és az Életről. Ilyen volt Gurdjieff, Krishnamurti, Ramana Maharshi, Papaji, Rumi, Al-Ghazalij műveinek, látásmódjának megismerése. Az ébredés, a tudatosodás gyakorlati tapasztalatainak, felismeréseinek megszerzésében a legfontosabbak a szufi misztika módszerei, eszközei és technikái voltak. A kulcsmomentum az volt a szellemi utazásában, amikor olyan élő személyekkel került kapcsolatba, akik hitelesek voltak számára a Valóság és az Önismeret kérdésében. Azonban azzal a helyzettel került szembe, hogy bár megélte a válaszokat a Valóság és az Egyén viszonyáról, ez nem volt szavakba önthető. Tisztán tapasztalati megértésként létezik, és annyira ellentmondanak a “racionalitásnak” és a jelenlegi “objektív” tudománynak, hogy esélytelen kísérlet elmondani a meglévő fogalmi keretek között. Különösen nem úgy, hogy az emberi elme könnyen befogadja. Ilyen helyzetben találkozott a kvantumfizika alapjaival, és a hatás megdöbbentő volt. Mint amikor a kirakós játék legfontosabb eleme a helyére kerül. A kiscsoportos oktatás elemeiből összeállt a kvantumszemlélet, mely képes megadni azt a laza, nyitott és rugalmas kifejezésrendszert, amely alkalmas lehet az anyagon túli elvek bemutatására és tapasztalatainak átadására. A gyakorlati felhasználást szem előtt tartva, a kvantumgyógyítás elsajátításában nyújt segítséget a Quantum Balance Módszer (QBM) az test, elme és a tudat kiegyensúlyozásán alapuló harmonizáló eljárás. Lehetővé teszi, hogy a kvantummezőben rejlő lehetőségeket bárki megtanulja kiaknázni önmaga és környezete testi, lelki, vagy szellemi minőségének megváltoztatása érdekében. A Kvantum – Tükör önismereti rendszer célja a használó ébredésének elősegítése, a tudatosságának növelése, az érzékelés és intuíció fejlesztése. Jelenleg íróként dolgozik, Quantum Balance konzultációkat tart, és QBM tréningeket vezet…

Előadások

Szatmári L. Miklós – Táplálkozás, egészség és gyógyulás a rendszergondolkodás tükrében

Ruppert Sheldrake – A kutatószellem felszabadítása

Sikeres feliratkozás!

Köszönjük!